جواب دادن مهمان هنرمند بازیگر برنامه

جواب دادن: مهمان هنرمند بازیگر برنامه هنرمند هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی احتمال دو نرخی شدن بنزین

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت جهت ۱۱ سال پیش و کاری از‌بین‌برده‌شده هست، گفت: ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه دو نرخ

احتمال دو نرخی شدن بنزین

احتمال دو نرخی شدن بنزین

عبارات مهم : بنزین

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت جهت ۱۱ سال پیش و کاری از‌بین‌برده‌شده هست، گفت: ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه دو نرخی شدن بنزین باشد. البته اگر بنزین ۱۲۰۰ تومان شود دو نرخی نخواهد شد.

بیژن حاج محمدرضا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده دوباره از کارت سوخت، اظهار کرد: اتحادیه قبل از این که مجلس شورای اسلامی استفاده دوباره استفاده از کارت سوخت را تصویب کند، مخالفت خود را اعلام کرد، لیکن هنگامی که گفته می شود بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان هست، استفاده از کارت سوخت بی معنی خواهد بود.

احتمال دو نرخی شدن بنزین

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم از کارت جایگاه دار استفاده می کنند، ادامه داد: استفاده دوباره از کارت سوخت یک کار اضافه هست. این سیستم جهت سال ۱۳۸۶ است و تقریبا ۱۱ سال از وقت اجرای آن گذشته و یک کار از‌بین‌برده‌شده است.

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده دوباره از کارت سوخت مقدمه دو نرخی شدن بنزین است یا خیر؟ اظهار کرد: احتمالا مقدمه دو نرخی شدن بنزین باشد، لیکن رییس جمهور در سخنان خود اعلام کرده است که در مورد بنزین جهت اقشار آسیب پذیر فکری خواهیم کرد.

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت جهت ۱۱ سال پیش و کاری از‌بین‌برده‌شده هست، گفت: ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه دو نرخ

حاج محمدرضا با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومانی مخالفت کرده هست، افزود: به نظر من اگر بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان شود، دو نرخی نخواهد شد.

وی ادامه داد: بعضی می گویند که قیمت بنزین باید برابر قیمت فوب خلیج فارس شود. ترکیه را مثال می زنم که بنزین در آن کشور ۱۸ هزار تومان هست، ولی نمی گویند که درآمد مردم ترکیه بر اساس لیر و درآمد کشور عزیزمان ایران بر اساس ریال است.

واژه های کلیدی: بنزین | استفاده | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs